jump to navigation

KESIAPAN [3]: PERJANJIAN YANG KUAT TELAH TERIKRARKAN March 11, 2007

Posted by asmaaputerii in Kekeluargaan.
trackback

Apakah Anda telah benar-benar siap melangsungkan pernikahan? Kini, Anda telah memiliki calon pendamping hidup yang Anda pilih dengan kesedaran hati, tanpa paksaan. Anda telah memiliki ikatan awal dari proses pernikahan, dalam benruk khitbah atau [inangan. sekarang saatnya Anda menapaki bahagian-bahagian yang amat mendebarkan dlam kehidupan Anda. sesuatu akan segera terjadi, dan mengubah status kehidupan Anda.

Allah Swt menggambarkan ikatan yang terjadi dalam akad nikah adalah sebuah (mitsaqan ghalizha) – perjanjian yang kuat. akad nikah bukanlah sekadar kata-kata yang terucap dari mulut laki-laki, atau sekadar acara formal untuk mengsahkan hubungan suami isteri, atautun adat yang menjadi kebiasaan dalam pernikahan. sama sekali tidak. akad nikah adalah sebuah perjanjian sakral yang ikatannya amat kukuh dan kuat.

akad nikah yang mengikat suami dan isteri dalam sebuah perjanjian syar’ie, di mana perjanjian itu wajib dipenuhi hak-haknya. perjanjian agung yang menyebabkan halalnya kehormatan diri untuk dinikmati pihak lainnya. perjanjian kukuh yang tidak boleh dicederai dengan ucapan dan perbuatan yang menyimpang dari hakikat perjanjian itu sendiri.

Allah Swt berfirman: “Dan jika kamu ingin menggantiakn isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan (menanggung) dosa yang besar? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebahagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami isteri? Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat?” (An-Nisaa’ 4:20-21)

Thabari dalam kiatb tafsirnya menukilkan penjelasan Qatadah mengenai ayat di atas, “Perjanjian kuat yang diambilkan Allah untuk para wanita, rujuk kembali dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang bijak, dan perjanjian yang kuat itu terdapat dalam akad kaum Muslimin tatkala melaksanakan akad nikah: Demi Allah kamu harus menjaganya dengan cara yang makruf dan menceraikan (jika menceraikan) dengan cara yang bijak.”

Mujahid menjelaskan perjanjian yang kuat, “Iaitu kalimat nikah untuk menghalalkan (faraj) kemaluan mereka.” Mujahid dan Ikrimah menjelaskan, “Kamu mengambil mereka dengan amanat Allah dan kamu halalkan faraj mereka dengan kalimat Allah.” Ath Thabari berkata, “Pendapat yang paling mendekati takwilnya itu ialah pendapat orang yang mengatakan bahawa perjanjian yang dimaksdukan dalam ayat tersebut adalah perjanjian yang diterima oleh wanita dari suaminya pada waktu akad nikah, iaitu janji untuk menjaga dengan cara yang makruf atau menceraikannya – jika menceraikan – dengan cara bijak; yang diikrarkan oleh laki-laki, kerana dengan begitu Allah telah berwasiat kepada kaum laki-laki mengenai isteri-isteri mereka.”

Rasulullah Swt bersabda, “Takutlah kamu sekalian kepada Allah mengenai wanita (isteri) kerana kamu telah mengambil mereka dengan amanat Allah.” (HR Muslim)

Ibnul Qayyim Al-Jauzi berpendapat mengenai akad nikah ini dengan meninjaunya dari segi (ihdad) berkabung tatkala suami meninggal dunia. kata beliau, “Tujuan ihdad atas suami yang meninggal dunia itu adalah untuk mengagungkan akad nikah dan untuk menunjukkan penting dan mulianya akad itu, dan bahawa ia di sisi Allah memilki kedudukan tersendiri. Masa iddah dijadikan haram baginya untuk menikah dengan orang lain, dan ihdad dimaksudkan untuk mengukuhkan, dan menambahkan perhatian terhadapnya, sehingga isteri dijadikan sebagai pihak yang lebih utama untuk melakukan ihdad terhadap suami dibandingkan dengan ayah, anak, saudara dan semua kerabatnya.”

“Inilah,” lanjut Ibnul Qayyim, “di anatra pengagungan dan pemuliaan terhadap akad nukah, serta untuk menegasakan perbezaan akad nikah

Advertisements

Comments»

1. dwi - December 14, 2007

alhamdulillah..ini sangatlah bermanfaat

2. Pengembara - August 28, 2010

Alhamdulillah,sangat bagus & berguna..moga Allah ganjar usha antum semua…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: